FİTLENMEK (TDK)

Biri başkasına karşı kışkırtılmak.

Fitlenmek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı F sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRİ Nedir?

ya da.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KIŞKIRTI Nedir?

Kışkırtma: "Öfke baldan tatlıdır ve kışkırtılar, en kabız kafalara bile ilham verir, en kilitlenmiş talakatleri açar."- H. Taner.

KIŞKIRTILMA Nedir?

Kışkırtılmak işi.

KIŞKIRTILMAK Nedir?

Kışkırtma işi yapılmak: "Kışkırtılmış istekleri boşaltacak yer arayan hayalleriyle hiç tanımadıkları dünyalara uçuyorlardı."- M. Uyguner.

E E F K L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fitlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Fitlemek, Fitlenme, İnletmek, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Fitleme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kefenli, Kenetli, Metelik, Metilen,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Elenti, Emekli, Etilen, Etkime, Filenk, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Kefeli, Kelime, Kement, Kentli, Melike, Metfen, Netlik, Tefeli, Tekfin, Teklif, Tekmil, Telfin, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Eklem, Elmek, Emlik, Enlem, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Felek, Fenik, Filet, Fitne, İlmek, İmlek, İnmek, İtmek, Kefen, Kefil, Kefne, Kelem, Kenef, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melek, Melik, Menfi, Metil, Metin, Nefti, Nemli, Nikel, Nimet, Nitel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Feke, Fent, File, Film, Fink, Flit, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Eti, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, Fit, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lef, Lif, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tef, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, Fe, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.