FİTİLLEME (TDK)

Fitillemek işi: "Daha ilk konuşmalardan iki tarafta da barutu fitillemeye can atanların bulunduğunu anladı."- T. Buğra.

Fitilleme kelimesi baş harfi F son harfi E olan bir kelime. Başında F sonunda E olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı F sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARUT Nedir?

Ateşli silahla bir merminin atılmasına ya da herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

FİTİL Nedir?


1 . Lambada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde: "Lambanın fitili biraz daha açılmış."- Y. Z. Ortaç.
2 . Derin yaraların tedavisinde, yara içine salınan steril gazlı bez şeridi: "Fitiller işliyor azgın yarada."- Halk türküsü.
3 . Anüse konulan donmuş yağ kıvamında ve koni biçiminde ilaç.
4 . Eskiden topları ve şimdi lağımları ateşlemekte kullanılan kaytan biçiminde tutuşturucu madde.
5 . Kumaşın altına kaytan biçiminde bükülmüş bir şey koyup üstten dikerek yapılan kabartma yol.
6 . Koltuk, sandalye vb. oturulan eşyanın yapımında dikiş veya çivileri gizlemekte kullanılan şerit.
7 . Yollu bir biçimde dokunmuş kumaş.
8 . Elli kâğıtla oynanan ve en az sayısı olanın kazanması kuralına dayanan bir iskambil oyunu: "... fitil oynarken kâğıtları bir müddet masaya bırakır."- S. F. Abasıyanık.
9 . eskimiş 0,012
5 g olan ağırlık ölçü birimi.

FİTİLLEME Nedir?

Fitillemek işi: "Daha ilk konuşmalardan iki tarafta da barutu fitillemeye can atanların bulunduğunu anladı."- T. Buğra.

FİTİLLEMEK Nedir?


1 . Fişek, dinamit vb. patlayıcı maddelerin fitilini ateşlemek.
2 . mecaz Birini kızdırmak veya kışkırtmak, fitil vermek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

E E F L L M T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fitilleme,

8 Harfli Kelimeler

Flitleme, İletilme,

7 Harfli Kelimeler

Fitleme, Lifleme, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, İletim, İletme, İtilme, Millet, Tefeli,

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Filet, Fitil, İleti, İllet, Lifli, Limit, Metil, Milel, Milli, Milli, Mitil, Telef, Telem, Telif, Telli, Temel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elif, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, Fiil, File, Film, Flit, İlim, İlle, İlme, İtme, Liet, Lift, Lime, Tefe,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eti, Fel, Fil, Fit, İle, İti, Lef, Lif, Lim, Met, Mil, Mit, Tef, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Et, Fe, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.