FİSTAN (TDK)


1 . Tek parça kadın giysisi: "Büyük balerinler gibi tülden, kısa bir fistanı var."- H. C. Yalçın.
2 . İskoç, Arnavut ve Yunan erkeklerinin giydikleri kısa, pilili eteklik.

Fistan kelimesi baş harfi F son harfi N olan bir kelime. Başında F sonunda N olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı F sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARNAVUT Nedir?

Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk.

BALE Nedir?


1 . Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.
2 . Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğu: "Devlet Opera ve Balesi."- .

BALERİN Nedir?

Bale yapan bayan sanatçı: "Büyük balerinler gibi tülden, kısa bir fistanı var."- H. C. Yalçın.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

ETEK Nedir?


1 . Giysinin belden aşağıda kalan bölümü.
2 . Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik: "Sevim'in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı."- R. N. Güntekin.
3 . Giysinin alt kenarı: "Vedia'nın eteklerinden gözlerini ayırmayarak onu takip ediyordu."- P. Safa.
4 . Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü.
5 . Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü: "Dağın eteklerine küme küme serpilen kerpiç evleri gördü."- H. Z. Uşaklıgil.
6 . Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılan saç örtü: "Baca eteği. Boru eteği."- .
7 . argo Edep yeri.

ETEKLİK Nedir?


1 . Etek: "O irmik kokulu neftî bluzuyla vanilya kokulu gri etekliğini giyerdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir şeyin aşağıya doğru uzanan yüzü: "Davlumbazın etekliği."- .
3 . sıfat Etek yapmaya elverişli (kumaş).

FİSTAN Nedir?


1 . Tek parça kadın giysisi: "Büyük balerinler gibi tülden, kısa bir fistanı var."- H. C. Yalçın.
2 . İskoç, Arnavut ve Yunan erkeklerinin giydikleri kısa, pilili eteklik.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

İSKOÇ Nedir?

İskoçya halkından olan kimse.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PİLİLİ Nedir?

Pilisi olan, kırmalı.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YUNAN Nedir?

Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı.

A F N S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fistan, Tasnif,

5 Harfli Kelimeler

Fanti, Fasit, İfsat, İnsaf, İsnat, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Anif, Asit, Fani, İfna, İfta, İnat, İtfa, Nafi, Naif, Nisa, Safi,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, Fan, Fas, Fin, Fit, İfa, İsa, İta, Nas, Saf, San, Sif, Sin, Sit, Tan, Tas, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, As, At, Fa, İn, İs, İt, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.