FİRKATEYN (TDK)


1 - Üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi.
2 - Günümüzde orta tonajda savaş gemisi.

Firkateyn kelimesi baş harfi F son harfi N olan bir kelime. Başında F sonunda N olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi N . Başı F sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

TONAJ Nedir?


1 . Bir taşıtın alabildiği ton miktarı.
2 . denizcilik Bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi.

YELKENLİ Nedir?

Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı, yelken: "... bazı yelkenliler kahraman edalarıyla gelir, yalıların rıhtımlarına yanaşarak..."- A. Ş. Hisar.

A E F K N R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Entrika, Katiyen, Keratin, Kifayet, Kreatif, Rantiye, Reaktif, Tefarik, Tefrika, Terfian,

6 Harfli Kelimeler

Aferin, Afiyet, Ariyet, Entari, Fertik, Feryat, Fikren, Firkat, İnayet, Kafein, Kafiye, Karine, Kinaye, Nefrit, Nektar, Rafine, Refika, Retina, Riayet, Takiye, Tanker, Tarife, Tefrik, Tekfin, Tekfir, Terfik, Terkin, Tiryak, Trafik, Yetkin,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Aktif, Anket, Antik, Antre, Arife, Atfen, Efkar, Efrat, Ekran, Enayi, Erika, Erkan, Erkin, Etkin, Etnik, Etraf, Fakir, Fanti, Fenik, Ferik, Firak, Fitne, Fitre, Fiyat, Frank, Frenk, İfrat, İftar, İnfak, İnkar, İntak, İrfan, Kafir, Karne, Karni, Karye, Katre, Kefir, Kenar,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Akit, Akne, Anif, Arif, Atik, Ayet, Ayin, Ayni, Ekin, Ekti, Enik, Enir, Erat, Erik, Erin, Etik, Etki, Faik, Fakr, Fani, Fare, Fark, Fena, Fent, Fert, Fink, Fire, Frak, Fren, İane, İare, İfna, İfta, İken, İkna, İnak, İnat, İnek, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Ayn, Erk, Eti, Fak, Fan, Far, Fay, Fek, Fen, Fer, Fin, Fit, İfa, İka, İta, İye, Kan, Kar, Kat, Kay, Ker, Ket, Kin, Kir, Kit, Nar, Net, Ney, Raf, Ray,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, An, Ar, At, Ay, Ek, En, Er, Et, Ey, Fa, Fe, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.