FİNGİRDEK (TDK)

Aşırı derecede oynak ve kırıtkan, cilveli (kadın).

Fingirdek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı F sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

CİLVELİ Nedir?

Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr, cilvebaz: "Cilveli kadın."- .

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

KIRITKAN Nedir?

Her zaman kırıtan.

OYNAK Nedir?


1 . Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli: "Boğaz'ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı korkuya benzer bir ürperti geçirilir."- S. Ayverdi.
2 . Hareket, canlılık veren: "Zeybek oynak bir müziktir."- .
3 . Değişken, kararsız: "Altın fiyatları oynak."- .
4 . Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız): "Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu."- R. N. Güntekin.
5 . anatomi Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem): "Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..."- P. Safa.

D E F G K N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fingirdek,

6 Harfli Kelimeler

Dikgen, Dikine, Dineri, Dirgen, Fikren, Finike, Frengi, Kendir,

5 Harfli Kelimeler

Defin, Dergi, Derik, Derin, Diken, Dinek, Dingi, Direk, Diren, Ergin, Erkin, Fenik, Ferik, Fikir, Firik, Frenk, Gedik, Gider, Girdi, Giren, Kefir, Kendi, Kirde, Kredi, Nefir, Redif, Refik,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Deni, Denk, Deri, Derk, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Edik, Ekin, Enik, Enir, Ergi, Erik, Erin, Fide, Fink, Fire, Fren, Geri, Gidi, Gine, Grek, Gren, İken, İndi, İnek, İnik, İrin, Kedi, Renk, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Def, Dek, Dik, Din, Edi, Erg, Erk, Fek, Fen, Fer, Fin, Gen, Gri, İde, İki, İni, İri, Ker, Kin, Kir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Er, Fe, Ge, İn, Ke, Ki, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.