FİLTRESİZ (TDK)

Filtre takılmamış olan.

Filtresiz kelimesi baş harfi F son harfi Z olan bir kelime. Başında F sonunda Z olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı F sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLTRE Nedir?

Süzgeç, süzek.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKILMA Nedir?

Takılmak işi: "Kuru gevezeliği aşmayan türden takılmalar ile uzayıp giden komediler..."- N. Cumalı.

E F L R S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Filtresiz,

7 Harfli Kelimeler

Ferizli, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Fersiz, Filtre, İsteri, Rizeli, Serili, Steril, Tefsir, Telsiz, Terzil, Tirfil,

5 Harfli Kelimeler

Efriz, Elifi, Ersiz, Etsiz, Ferli, Filet, Filiz, Filsi, Firez, Fitil, Fitre, İfrit, İleri, İleti, İrite, İster, İstif, Liret, Liste, Litre, Resif, Rezil, Sefil, Sefir, Setir, Siirt, Sitil, Telif, Telis, Telsi, Terfi, Terli, Terzi, Tesir, Tesri, Tezli, Tiriz, Tirle, Tirsi, Zefir,

4 Harfli Kelimeler

Elif, Elit, Elti, Eril, Esir, Etil, Etli, Fert, Ferz, Fiil, File, Fire, Flit, Friz, İris, İsli, Liet, Lift, Lise, Reis, Rest, Rize, Serf, Seri, Sert, Sezi, Sili, Site, Ster, Stil, Ters, Tire, Zift, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Fel, Fer, Fes, Fil, Fit, İle, İri, İrs, İti, Lef, Lif, Lir, Ret, Sel, Ser, Set, Sif, Sit, Siz, Tef, Tel, Ter, Tez, Tiz, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Es, Et, Fe, İl, İs, İt, İz, Le, Re, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.