FİLİKACI (TDK)

Filikalara bakmakla görevli kimse.

Filikacı kelimesi baş harfi F son harfi I olan bir kelime. Başında F sonunda I olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı F sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKMAK Nedir?


1 - Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek.
2 - Aramak.
3 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak.
4 - Bir şeyin gelişmesi ya da iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5 - Beslemek, geçindirmek.
6 - (Bir iş) Birinden beklenmek.
7 - (Hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek.
8 - Yoklamak, incelemek, denemek.
9 - Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
10 - Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. 1
1 - Gözetmek, ilgilenmek. 1
2 - (Renklerde) Benzemek, andırmak. 1
3 - Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak. 1
4 - Anlamak, farkına varmak. 1
5 - Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki ya da önündeki işle uğraşır olmak.

FİLİK Nedir?


1 - Tiftik keçisi.
2 - Tiftik keçisinin ince uzun, yumuşak, parlak tüyü.

FİLİKA Nedir?

Cankurtaran sandalı: "Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş."- Z. Selimoğlu.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

A C F I K L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Filikacı,

6 Harfli Kelimeler

Filika,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Falcı, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Alık, Cali, Cılk, Cila, Faik, Fail, Fiil, İlca, İlik, Kafi, Kail, Laik, Lika,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Afi, Akı, Ali, Cık, Cif, Fak, Fal, Fil, İfa, İka, İki, İla, İlk, Kal, Kıl, Kil, Laf, Lak, Lif,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Fa, İl, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.