FİLHAKİKA (TDK)

Gerçekten, doğrusu, hakikaten: "Yoktum, filhakika Manastırlı Salih Paşa'yı tebriğe gitmiştim."- A. İlhan.

Filhakika kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi A . Başı F sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRUSU Nedir?

Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki: "Doğrusu ilk Türkçeleşme denemeleri de zevksizdirler."- F. R. Atay.

FİLHAKİKA Nedir?

Gerçekten, doğrusu, hakikaten: "Yoktum, filhakika Manastırlı Salih Paşa'yı tebriğe gitmiştim."- A. İlhan.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKTE Nedir?

Aslında, tam anlamıyla, hakikatte: "Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka."- A. İlhan.

GERÇEKTEN Nedir?

Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki: "Hiçbir genç adam, ölümü gerçekten düşünmemiştir."- N. Ataç.

HAKİ Nedir?


1 - Yeşile çalar toprakrengi.
2 - Bu renkte olan.
3 - Askerlikte üniforma.

HAKİKAT Nedir?


1 - Bir işin doğrusu, gerçek, °asıl, °esas.
2 - Gerçek, gerçeklik.

HAKİKATEN Nedir?

Gerçekten: "Bu oda hakikaten biraz süslüceydi."- Ö. Seyfettin.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

MANAS Nedir?

Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

MANASTIR Nedir?

Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane: "İnsan manastıra kapansın, rahibe olsun daha iyi öyleyse."- A. İlhan.

PAŞA Nedir?


1 . Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan: "Talat Paşa. Ziya Paşa."- .
2 . askerlik Cumhuriyet döneminde general.
3 . sıfat, mecaz Uslu, ağırbaşlı: "O ne paşa çocuk."- .

A A F H K K L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Filhakika,

8 Harfli Kelimeler

Afakilik,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ahlaki, Filika, Hakiki, Lahika,

5 Harfli Kelimeler

Afaki, Afili, Ahali, Ahlaf, Ahlak, Fakih, Hafik, Halfa, Halik, Halka, Hilaf, İflah, İlahi, İlhak, İlkah, Kahil, Kalak, Kalfa, Kikla,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akak, Akik, Akil, Akli, Alfa, Faal, Faik, Fail, Fiil, Hafi, Hail, Hala, Hali, Halk, İlah, İlik, Kafa, Kafi, Kail, Kaka, Kala, Klik, Laik, Laka, Lika,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aha, Ahi, Aka, Ala, Ali, Fak, Fal, Fil, Haf, Hak, Hal, İfa, İka, İki, İla, İlk, Kah, Kak, Kal, Kik, Kil, Laf, Lak, Lif,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, Fa, Ha, İl, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.