FİLETO (TDK)

Kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki et.

Fileto kelimesi baş harfi F son harfi O olan bir kelime. Başında F sonunda O olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi O . Başı F sonu O olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUNCA Nedir?


1 . Boyu veya uzunluğu kadar: "Plaj boyunca hem yürüyor hem konuşuyorduk."- S. F. Abasıyanık.
2 . Süresince: "Ömrüm boyunca şiirle, edebiyatla, felsefe ile hiç alışverişim olmadı."- H. Taner.

ÇIKINTI Nedir?


1 . Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm: "Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma.
3 . argo Kambur.
4 . mecaz Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).

DİKENSİ Nedir?

Dikene benzer, dikeni andıran.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KASAPLIK Nedir?


1 . Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş, etçilik: "Kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir."- F. R. Atay.
2 . sıfat Kesilmek üzere kesimevine gönderilen (hayvan).
3 . mecaz Kan dökücülük, hunharlık.

E F L O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fileto,

5 Harfli Kelimeler

Filet, Telif,

4 Harfli Kelimeler

Elif, Elit, Elti, Etil, Etli, Etol, File, Filo, Flit, Liet, Lift, Otel, Tifo,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Fel, Fil, Fit, Fol, İle, Lef, Lif, Lot, Ole, Tef, Tel, Tol,

2 Harfli Kelimeler

El, Et, Fe, İl, İt, Le, Of, Ol, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.