FİLDEKOZ (TDK)


1 . İskoçya ipliği.
2 . sıfat Bu iplikten yapılan.

Fildekoz kelimesi baş harfi F son harfi Z olan bir kelime. Başında F sonunda Z olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z . Başı F sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

İSKOÇ Nedir?

İskoçya halkından olan kimse.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D E F K L O Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fildekoz,

5 Harfli Kelimeler

Defol, Delik, Dikel, Dilek, Dizek, Dizel, Filoz, İzlek, İzole, Kefil, Oleik,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Defo, Deli, Delk, Dize, Edik, Ekli, Ekol, Elif, Elik, Ezik, Fide, File, Filo, Flok, Folk, İdol, İlke, Kedi, Kile, Kilo, Koli, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Def, Dek, Dik, Dil, Diz, Dok, Doz, Edi, Eko, Elk, Fek, Fel, Fil, Fok, Fol, İde, İle, İlk, Kel, Kez, Kil, Kod, Kof, Kol, Koz, Lef, Lif, Lok, Ole, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, El, Fe, İl, İz, Ke, Ki, Le, Od, Of, Ok, Ol, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.