FİBERİN (TDK)

Kan ve lenf serumunda bulunan albüminli bir madde.

Fiberin kelimesi baş harfi F son harfi N olan bir kelime. Başında F sonunda N olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi N . Başı F sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALBÜMİNLİ Nedir?

İçinde albümin bulunan.

LENF Nedir?

Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

SERUM Nedir?


1 . Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm.
2 . Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde: "Kuş palazı serumu."- .
3 . Hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı: "Yarası çok pis, herhâlde bir serum yapmak lazım"- N. Hikmet.

B E F N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fibrin,

5 Harfli Kelimeler

Biner, Erbin, Fiber, Nefir,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Bini, Biri, Enir, Erin, Fire, Fren, İbne, İbre, İrin, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bin, Bir, Bre, Fen, Fer, Fin, İni, İri,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Er, Fe, İn, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.