FİŞLENMEK (TDK)

Fişleme işi yapılmak.

Fişlenmek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı F sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E F K L M N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fişlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Fişlemek, Fişlenme, İşlenmek, Şiflemek,

7 Harfli Kelimeler

Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, Fişleme, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kefenli, Kişneme, Menşeli, Meşelik, Şifleme,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Ekşime, Emekli, Eşilme, Eşinme, Filenk, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Kefeli, Kelime, Melike, Neşeli, Şeflik, Şeklen, Şenlik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Emlik, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Felek, Fenik, Fişek, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kefen, Kefil, Kefne, Kelem, Keleş, Kenef, Keşen, Keşif, Klişe, Liken, Melek, Meleş, Melik, Menfi, Menşe, Meşin, Nemli, Nikel, Şefik, Şekel, Şekil, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Feke, File, Film, Fink, Fişe, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kefe, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lenf,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, Fiş, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Lef, Leş, Lif, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Niş, Şef, Şek, Şem, Şen, Şif,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Fe, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.