FİŞEKLİK (TDK)


1 . Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık: "Altın dolu kemerlerini, tüfeklerini, fişeklerini aldık, yürüdük."- K. Bilbaşar.
2 . askerlik Kütüklük.

Fişeklik kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı F sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ASIL Nedir?


1 - Bir şeyin kendisi, örnek, "kopya" karşıtı.
2 - Kök, köken, kaynak.
3 - Gerçeklik, °esas, °hakikat.
4 - Soy, °nesep.
5 - Gerçek.
6 - Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
7 - Aranan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
8 - Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

ÇAPRAZ Nedir?


1 . Eğik olarak birbiriyle kesişen.
2 . İki taraflı, karşılıklı: "Çapraz ateş."- .
3 . zarf Eğik bir biçimde: "Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı."- S. Kocagöz.
4 . isim Bir tür olta iğnesi.
5 . isim, halk ağzında Kopça, düğme.
6 . isim, spor Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

FİŞEK Nedir?


1 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını..."- A. Gündüz.
2 . Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler: "Kestane fişeği."- .

KARGI Nedir?


1 . Gövdesi 5-
6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz (Arundo donax).
2 . Dalyanlarda büyük balıklar için kullanılan demir kanca.
3 . eskimiş Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak: "Avlunun ortasında, elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada, ağzı açık hayran hayran dolaşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARGILIK Nedir?


1 . Fişeklik.
2 . Kamış yetişen yer: "Denize bakan yönü ile yan sınırlarını rüzgârı kesen sık kargılıklar kuşatıyordu."- N. Cumalı.

KEME Nedir?


1 . Büyük sıçan.
2 . Domalan.

KEMER Nedir?


1 . Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı: "Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı."- P. Safa.
2 . Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.
3 . Emniyet kemeri.
4 . sıfat Tümsekli: "Kemer burun."- .
5 . anatomi Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan: "Kaş kemeri. Damak kemeri. Ayak kemeri."- .
6 . jeoloji Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı.
7 . mimarlık İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı: "Bu köprü sekiz kemer üzerinde, dört yüz yirmi dokuz metre uzunluğundadır."- S. F. Abasıyanık.
8 . eskimiş Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.

KÜTÜK Nedir?


1 . Kalın ağaç gövdesi: "Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?"- H. E. Adıvar.
2 . Kesilmiş ağaç gövdesi: "Kenara iri zeytin kütükleri istif edilmişti."- R. H. Karay.
3 . Kesimden sonra ağaç gövdesinin toprakta kalan bölümü: "Çamlıkları yarıyoruz, ağaçların kütüklerinden atlıyoruz, ne bir köy ne bir ses var."- M. Ş. Esendal.
4 . Asma fidanı: "Kütüklerin üstündeki koruklara otlar tırmanan bahçeyi bir daha geçiyoruz."- F. R. Atay.
5 . Resmî kayıt defteri, ana defter.
6 . Nüfus kütüğü.
7 . bilişim Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan kayıtların tümü.
8 . madencilik Kütük demir.
9 . mecaz Görgüsüz, kaba kimse: "Biraz sonra bizim kütük kanepenin üstüne oturmuş, ayaklarıyla yerdeki yaprakları eziyordu."- H. E. Adıvar.

KÜTÜKLÜK Nedir?

İçine şarjöre geçirilmiş tüfek fişeği konulan ve palaska kayışına geçirilen kösele çanta, fişeklik.

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

TABANCA Nedir?


1 . Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah: "Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür."- F. R. Atay.
2 . Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç.

TÜFE Nedir?

Dokuma tezgahlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini sıkıştırmaya yarayan araç.

TÜFEK Nedir?

Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E F K K L İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fişeklik,

7 Harfli Kelimeler

Ekşilik, Fişekli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Fişlik, Şeflik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Elifi, Eşlik, Fişek, Fişli, İşkil, İşlek, İşlik, Kefil, Kelik, Keşif, Keşik, Keşki, Klişe, Şefik, Şekil,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Elif, Elik, Eşik, Eşli, Fiil, File, Fişe, İlik, İlke, İşli, Kile, Kişi, Klik, Şelf, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Fek, Fel, Fil, Fiş, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Keş, Kik, Kil, Lef, Leş, Lif, Şef, Şek, Şif, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Eş, Fe, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.