FİŞEKLEMEK (TDK)


1 - Silah sanayinde, fişek kovanını, barut hakkını ve kurşun çekirdeğini fişek halinde birleştirmek.
2 - Bir kimseyi başkalarına karşı kışkırtmak.

Fişeklemek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı F sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARUT Nedir?

Ateşli silahla bir merminin atılmasına ya da herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRLEŞTİRMEK Nedir?

Bir araya getirmek: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

FİŞEK Nedir?


1 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını..."- A. Gündüz.
2 . Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler: "Kestane fişeği."- .

HALİNDE Nedir?

(görünümünde) olarak.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KIŞKIRTMA Nedir?


1 . Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
2 . Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, kışkırtı, provokasyon.

KIŞKIRTMAK Nedir?


1 . Kümes hayvanlarını ürkütüp kaçırmak.
2 . Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOVA Nedir?


1 . Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden kulplu kap: "Suyu Pire Mahmut bir kovayla getirip kaptanın başından aşağı boşaltıyor."- Z. Selimoğlu.
2 . sıfat, argo Futbolda çok gol yiyen (kaleci veya takım).

KOVAN Nedir?


1 . Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık: "İşte, etrafa yayılan top kovanları, kırık tüfekler, fişek yığınları..."- H. E. Adıvar.
2 . Çoğunlukla toprak veya tahtadan yapılan arı barınağı.
3 . halk ağzında Yayık.

KURŞUN Nedir?


1 . Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,
3 olan, 327,
4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Kurşun boru."- .
3 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi: "Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri."- Y. N. Nayır.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

SİLAH Nedir?


1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecaz Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç.
3 . mecaz Bir konuda etkili her şey: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.

E E E F K K L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Keşikleme,

8 Harfli Kelimeler

Efilemek, Ekleşmek, Fişlemek, Keşlemek, Şiflemek,

7 Harfli Kelimeler

Efileme, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekşimek, Eşeklik, Eşilmek, Eşlemek, Fişleme, İşlemek, Kekleme, Keşleme, Meşelik, Şifleme,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Efelik, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Emekli, Eşelek, Eşilme, Eşleme, İşemek, İşleme, Kefeki, Kefeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Meleke, Melike, Şeflik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Felek, Fişek, İlmek, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kefek, Kefil, Kelek, Kelem, Keleş, Kelik, Kemik, Keşif, Keşik, Keşke, Keşki, Klişe, Mekik, Melek, Meleş, Melik, Şefik, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Feke, File, Film, Fişe, İlke, İlme, Kefe, Keke, Kele, Keme, Kile, Klik, Leke, Lime, Meke, Meşe, Meşk, Şelf, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Fek, Fel, Fil, Fiş, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Keş, Kik, Kil, Kim, Lef, Leş, Lif, Lim, Mil, Şef, Şek, Şem, Şif,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, Fe, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.