FİŞEKHANE (TDK)

Fişek yapılan yer.

Fişekhane kelimesi baş harfi F son harfi E olan bir kelime. Başında F sonunda E olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi H , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E . Başı F sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİŞEK Nedir?


1 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını..."- A. Gündüz.
2 . Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler: "Kestane fişeği."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E E F H K N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fişekhane,

7 Harfli Kelimeler

Şifahen,

6 Harfli Kelimeler

Fahişe, Hanefi, Haşefe, Kafein,

5 Harfli Kelimeler

Afişe, Afşin, Ahenk, Ahfeş, Eşkin, Fahiş, Fakih, Fenik, Fişek, Fişka, Hafik, Hanek, Haşin, İnfak, Kahin, Kaniş, Kaşif, Kefen, Kefne, Kenef, Keşan, Keşen, Keşif, Nahif, Nakşi, Nefha, Nifak, Nikah, Şahin, Şahne, Şefik,

4 Harfli Kelimeler

Afiş, Akne, Anif, Ekin, Ekşi, Enek, Enik, Eşek, Eşik, Faik, Fani, Feke, Fena, Fink, Fişe, Hafi, Hain, Hane, Hani, İane, İaşe, İfna, İfşa, İken, İkna, İnak, İnek, İnha, İnşa, Kafe, Kafi, Kain, Kani, Kaşe, Kefe, Kene, Nafi, Naif, Naşi, Neşe,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ahi, Ani, Aşk, Efe, Eke, Fak, Fan, Faş, Fek, Fen, Fin, Fiş, Haf, Hak, Han, Hin, Hiş, İfa, İka, Kah, Kan, Kaş, Keş, Kin, Niş, Şah, Şak, Şan, Şef, Şek, Şen, Şia, Şif,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, An, Aş, Eh, Ek, En, Eş, Fa, Fe, Ha, He, İn, İş, Ke, Ki, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.