FEVRİ (TDK)

Birdenbire, düşünmeden yapan: "Bir kere fevri, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı görmez."- A. İlhan.

Fevri kelimesi baş harfi F son harfi İ olan bir kelime. Başında F sonunda İ olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ . Başı F sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

BİRDENBİRE Nedir?

Ansızın: "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi."- S. F. Abasıyanık.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

FEVRİ Nedir?

Birdenbire, düşünmeden yapan: "Bir kere fevri, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı görmez."- A. İlhan.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEZ Nedir?

Görme engelli.

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KERE Nedir?

Kez, yol, defa, sefer: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"- B. Felek.

E F R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Fevri,

4 Harfli Kelimeler

Fire, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Fer,

2 Harfli Kelimeler

Er, Ev, Fe, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.