FETTANLAŞMAK (TDK)

Fettan bir duruma gelmek: "Karşımda fettanlaşmış, pervasız bir hâl takınmış başka bir kadın."- N. Cumalı.

Fettanlaşmak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı F sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FETTAN Nedir?


1 . Fitneli, karıştırıcı.
2 . mecaz Gönül ayartıcı, cilveli: "Bunun için değil mi ki senin kadın tanıdıklarının hepsi fettandırlar."- P. Safa.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

PERVASIZ Nedir?


1 . Çekinmez, sakınmaz, korkusuz (kimse): "Hele hanımlar, şık mı şık, açık saçık ama pervasız ve uzak hanımlar."- T. Buğra.
2 . zarf Çekinmeden, sakınmadan, korkmadan: "Onları kimsenin görmediğine emin olunca pervasız konuşmaya başladılar."- M. Yesari.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A A E F K L M N T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Fettanlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Fettanlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Fenalaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Antlaşmak, Fenalaşma, Taşlanmak, Taşlatmak, Tatlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Atlanmak, Atlatmak, Katlanma, Katlatma, Şaklatma, Tanlamak, Taşlamak, Taşlanma, Taşlatma, Tatlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Atlatma, Falname, Kalafat, Kanalet, Kanatma, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Katlama, Kenttaş, Lamekan, Mankafa, Menfaat, Şaklama, Şatafat, Şetlant, Talakat, Tanlama, Taşkent, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Afakan, Akamet, Aklama, Alamet, Alaten, Ametal, Anamal, Anlama, Aşkale, Atalet, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Elaman, Falaka, Fettan, Flaman, Kaftan, Kanaat, Kanama, Kanata, Kantat, Kaşane, Katana, Katman, Kental, Makale, Maktel, Malafa, Manşet, Maşala, Nafaka, Şamata, Şefaat, Şefkat, Şenaat, Taflan, Tantal, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklen, Akman, Akşam, Aktaş, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anket, Anlak, Anlam, Anmak, Antet, Aşama, Aşmak, Atama, Ataşe, Atfen, Atlet, Atmak, Eflak, Emlak, Eşkal, Etfal, Fakat, Falan, Fanta, Flama, Kalan, Kalem, Kalfa, Kalma, Kaman, Kamet, Kanal, Kanat, Kanma,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Afet, Akma, Akne, Alan, Alem, Alet, Alfa, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atma, Elan, Elma, Eman, Enam, Faal, Fena, Fent, Flaş, Kafa, Kafe, Kala, Kale, Kama, Kame, Kana, Kant,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Aşk, Ata, Ate, Ela, Elk, Fak, Fal, Fan, Faş, Fek, Fel, Fen, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Kel, Kem, Keş, Ket, Laf, Lak, Lam, Lan, Lef, Leş, Mal, Maş, Mat, Men, Met, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Aş, At, Ek, El, Em, En, Eş, Et, Fa, Fe, Ke, La, Le, Me, Ne, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.