FERT (TDK)

Birey: "Mustafa Kemal bir fert değil, bir timsaldir."- Y. K. Beyatlı.

Fert kelimesi baş harfi F son harfi T olan bir kelime. Başında F sonunda T olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T . Başı F sonu T olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FERT Nedir?

Birey: "Mustafa Kemal bir fert değil, bir timsaldir."- Y. K. Beyatlı.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

TİMSAL Nedir?

Simge.

E F R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Fert,

3 Harfli Kelimeler

Fer, Ret, Tef, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Er, Et, Fe, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.