FERSİZLEŞMEK (TDK)

Fersiz duruma gelmek, donuklaşmak: "... güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor."- R. H. Karay.

Fersizleşmek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı F sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

DONUKLAŞMAK Nedir?

Donuk duruma gelmek: "Sonra birdenbire donuklaşarak müdüre sordu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FERSİZ Nedir?

Donuk, cansız (göz, ışık, yüz): "Eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde ihtiyarların o durgun, dalgın, fersiz ve ölgün yüzlerindeki manalar peyda olmuştu."- A. Ş. Hisar.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ZİYA Nedir?

Işık, aydınlık: "Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor."- R. H. Karay.

E E E F K L M R S Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Fersizleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Fersizleşme,

10 Harfli Kelimeler

Sirkeleşme, Şifrelemek,

9 Harfli Kelimeler

Eskileşme, Eşlemesiz, Fiskeleme, Şifreleme,

8 Harfli Kelimeler

Efilemek, Eklemsiz, Esmerlik, Fişlemek, Kemersiz, Seferlik, Sekileme, Semereli, Serilmek, Sezilmek, Şekersiz, Şerefsiz, Şiflemek,

7 Harfli Kelimeler

Efileme, Ekleşme, Eksilme, Elemsiz, Emeksiz, Ereksel, Erfelek, Erişmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eslemek, Esrimek, Eşilmek, Eşlemek, Ezilmek, Fezleke, Fişleme, İskemle, İslemek, İşlemek, İzlemek, Kefesiz, Kemerli, Kesilme, Kesişme, Keşleme, Lekesiz, Meksefe, Mesleki, Meşelik, Mezelik, Refleks, Seferli, Sekizer, Semerli, Serilme, Sezilme, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Efelik, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekşime, Elemek, Elezer, Emekli, Erimek, Erimez, Erişme, Erksiz, Erseme, Esefle, Esefli, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Ezilme, Feliks, Fersiz, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, İzleme, Kefeli, Kefere, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime,

5 Harfli Kelimeler

Efriz, Eklem, Ekler, Ekser, Eksiz, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Ersiz, Erzel, Eseme, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eşref, Eşsiz, Ezmek, Felek, Ferik, Ferli, Firez, Fiske, Fişek, Fresk, Freze,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Esef, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, Feke, Ferz, File,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Fil, Fiş, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kez, Kil, Kim, Kir, Lef, Leş, Lif, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Sif, Sik, Sim, Siz, Ski, Şef,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Fe, İl, İm, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.