FERSİZLEŞME (TDK)

Fersizleşmek işi veya durumu.

Fersizleşme kelimesi baş harfi F son harfi E olan bir kelime. Başında F sonunda E olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı F sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FERSİZLEŞMEK Nedir?

Fersiz duruma gelmek, donuklaşmak: "... güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor."- R. H. Karay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E F L M R S Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fersizleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eşlemesiz, Şifreleme,

8 Harfli Kelimeler

Semereli, Şerefsiz,

7 Harfli Kelimeler

Efileme, Elemsiz, Fişleme, Seferli, Semerli, Serilme, Sezilme, Şerefli, Şifleme,

6 Harfli Kelimeler

Elezer, Erimez, Erişme, Erseme, Esefle, Esefli, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, Eşilme, Eşleme, Ezilme, Fersiz, İsleme, İşleme, İzleme, Mesele, Mesire, Sefire, Semere, Şerefe,

5 Harfli Kelimeler

Efriz, Eleme, Elzem, Erime, Ermiş, Ersiz, Erzel, Eseme, Esire, Esmer, Eşlem, Eşref, Eşsiz, Ferli, Firez, Freze, İşeme, İşlem, İzlem, Lemis, Lerze, Meles, Meleş, Melez, Meres, Mersi, Mesel, Misel, Remel, Remil, Remiz, Resif, Resim, Resmi, Reşme, Rezil, Rimel, Sefer, Sefil, Sefir,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elif, Elim, Emel, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Esef, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eşli, Eşme, Ezel, Ezme, Ferz, File, Film, Fire, Fişe, Friz, İlme, Lime, Lise, Meri, Meşe, Meze, Reel, Reis, Remi, Reze, Rize, Sele, Seme, Sere,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Fel, Fer, Fes, Fil, Fiş, İle, İrs, Lef, Leş, Lif, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sif, Sim, Siz, Şef, Şem, Şer, Şif, Zem, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, Eş, Fe, İl, İm, İs, İş, İz, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.