FELSEFESEL (TDK)

Felsefeyle ilgili olan, felsefeye ilişkin, °felsefi, °filozofik.

Felsefesel kelimesi baş harfi F son harfi L olan bir kelime. Başında F sonunda L olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi F , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı F sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E E E F F L L S S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Felsefe,

6 Harfli Kelimeler

Esefle,

5 Harfli Kelimeler

Selef,

4 Harfli Kelimeler

Esef, Sele,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Fel, Fes, Lef, Sel, Ses,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Fe, Le, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.