FEDERE (TDK)


1 . Bir federasyona bağlı olan.
2 . isim Bir konfederasyonun üyesi.

Federe kelimesi baş harfi F son harfi E olan bir kelime. Başında F sonunda E olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi E . Başı F sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

FEDERASYON Nedir?


1 . Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi.
2 . Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği: "Öğrenci federasyonu. Futbol federasyonu."- .

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KONFEDERASYON Nedir?


1 . Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu: "İsviçre Konfederasyonu."- .
2 . Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

D E E E F R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Federe,

5 Harfli Kelimeler

Ferde,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Eder,

3 Harfli Kelimeler

Def, Ede, Efe, Fer,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Fe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.