FAYDASIZ (TDK)

Yararsız: "Bir aralık evden savuşmak da aklına geldi ama faydasız buldu."- M. Ş. Esendal.

Faydasız kelimesi baş harfi F son harfi Z olan bir kelime. Başında F sonunda Z olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı F sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

ARALIK Nedir?


1 . İki şey arasındaki açıklık, mesafe: "İki masa arasında bir metre aralık var."- .
2 . Sıra, vakit: "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Uygun, elverişli durum, fırsat.
4 . Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
5 . Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
6 . Ayakyolu.
7 . Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
8 . sıfat Yarı açık, tam kapanmamış.
9 . ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
10 . fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 1
1 . müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."- . 1
2 . spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

FAYDASIZ Nedir?

Yararsız: "Bir aralık evden savuşmak da aklına geldi ama faydasız buldu."- M. Ş. Esendal.

SAVUŞMAK Nedir?


1 . Bulunduğu yerden aceleyle, gizlice veya dikkati çekmeden ayrılmak: "Hemen dükkâna koşuyorum, acele acele bir iki gazete alıp savuşuyorum."- R. N. Güntekin.
2 . Hastalık veya başka kötü bir durum geçmek, iyileşmek.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YARARSIZ Nedir?

Yarar sağlamayan, yararı olmayan, işe yaramayan, faydasız, nafile.

A A D F I S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Faydasız,

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Aysız, Fayda, Sayfa, Zayıf,

4 Harfli Kelimeler

Aday, Asya, Ayaz, Dayı, Sada, Safa, Saya, Sayı, Yafa, Yasa, Yazı, Yısa, Zaaf,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Daz, Fas, Fay, Faz, Saf, Say, Saz, Yad, Yas, Yaz,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, As, Ay, Az, Fa, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.