FASULYEGİLLER (TDK)

Kapalı tohumlu, iki çenekli, ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası.

Fasulyegiller kelimesi baş harfi F son harfi R olan bir kelime. Başında F sonunda R olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı F sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

TOHUM Nedir?


1 . Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
2 . mecaz Soy sop, döl, nesil, sülale: "Tohumu kurudu."- .
3 . mecaz Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey: "Ruhuna ve hafızasına serpilen bu tohumlar onda zamanla çiçeklerini açar ve meyvelerini verir."- A. Ş. Hisar.
4 . Spermatozoit.

TOHUMLU Nedir?


1 . Tohumu olan.
2 . Tohumla üreyen.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

A E E F G L L L R S U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Fasulyegiller,

7 Harfli Kelimeler

Agresif, Fasulye, Gerilla, İllegal, Seferli, Yalelli,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Asliye, Eliyle, Esefli, Eyerli, Fallus, Fasile, Flurya, Galeri, Gayeli, Laleli, Risale, Sefire, Sualli, Yeleli, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Arefe, Arife, Elyaf, Esire, Eslaf, Faril, Ferli, Filar, Frisa, Fuaye, Fular, Fulya, Furya, Gafil, Gafur, Gaile, Gasil, Gayri, Gayur, Gelir, Giray, Glase, İflas, İrsal, İsale, İsraf, Legal, Leyli, Lugar, Ralli, Resif, Resul, Riyal, Rufai, Safer, Safir, Salur, Sarig, Sefer, Sefil,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Agel, Aile, Alil, Arif, Asil, Asli, Asri, Elif, Elli, Ergi, Eril, Esef, Eser, Esir, Esre, Eyer, Fail, Fare, Fars, Faul, File, Fire, Fuar, Fule, Gale, Gali, Gaye, Gayr, Gele, Geri, Gres, Gril, İare, İglu, İlga, İlla, İlle, İsal, Lale,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Agu, Alg, Ali, Ari, Asi, Efe, Ege, Ela, Erg, Fal, Far, Fas, Fay, Fel, Fer, Fes, Fil, Flu, Ful, Gaf, Gar, Gri, İfa, İla, İle, İrs, İsa, İye, Laf, Lal, Lef, Ley, Lif, Lig, Lir, Raf, Ray, Rey, Ruf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Ar, As, Ay, El, Er, Es, Ey, Fa, Fe, Ge, İl, İs, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Su, Uf, Ur, Us, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.