FASARYA (TDK)


1 . Boş, anlamsız (söz).
2 . İşe yaramaz, yeteneksiz: "Öylesine fasarya, semt takımında bile yer alamaz, her zaman yedek dururdu."- H. Taner.

Fasarya kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi A . Başı F sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAMSIZ Nedir?

Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FASARYA Nedir?


1 . Boş, anlamsız (söz).
2 . İşe yaramaz, yeteneksiz: "Öylesine fasarya, semt takımında bile yer alamaz, her zaman yedek dururdu."- H. Taner.

SEMT Nedir?


1 - Yan, taraf, °cihet.
2 - Bir kentin yerleşim bölgesi.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

YEDEK Nedir?


1 . Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.
2 . Hayvanı yedeğe alan ip, yular.
3 . sıfat Bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı.
4 . sıfat Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan: "Yedek kalem. Yedek anahtar."- .
5 . edebiyat Redif.

YETENEK Nedir?


1 . Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet: "Gençleri yeteneklerine göre işe yöneltmeli."- .
2 . Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite.
3 . eğitim bilimi Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.
4 . eğitim bilimi Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.

YETENEKSİZ Nedir?

Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz: "Yeteneksizimdir, düşündüklerimi gereğince anlatamıyorumdur ama bir yazının güç anlaşılsın ya da hiç anlaşılmasın diye yazılmasını anlayamam."- M. C. Anday.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A A F R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Fasarya,

6 Harfli Kelimeler

Yarasa,

5 Harfli Kelimeler

Aysar, Rafya, Safra, Saray, Sayfa,

4 Harfli Kelimeler

Araf, Arsa, Arya, Asar, Asya, Ayar, Fars, Safa, Sara, Sarf, Saya, Yafa, Yara, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Asa, Aya, Far, Fas, Fay, Raf, Ray, Saf, Say, Yar, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, As, Ay, Fa, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.