FASARİT (TDK)

Duvara ya da tavana püskürtülerek yapılan bir sıva türü.

Fasarit kelimesi baş harfi F son harfi T olan bir kelime. Başında F sonunda T olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi T . Başı F sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

PÜSKÜRTÜ Nedir?

Lav.

SIVA Nedir?


1 . Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
2 . Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.

TAVA Nedir?


1 . Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap.
2 . Bu kapta pişmiş yemek: "Balık tavası. Ciğer tavası."- .
3 . madencilik Maden eritilen saplı pota: "Kurşun tavası."- .
4 . Kireç karıştırılan tekne.
5 . Deniz veya göllerde suların geri çekilmesiyle kuruyan bölüm.
6 . denizcilik Gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlık.
7 . Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü.

TAVAN Nedir?


1 . Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı: "Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi."- H. Taner.
2 . mecaz Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat: "Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."- .
3 . halk ağzında Çatı kiremidi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A F R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Safari, Tasrif,

5 Harfli Kelimeler

Astar, Atari, Fasit, Fatsa, Frisa, İfrat, İfsat, İftar, İsraf, Rafit, Rasat, Safir, Safra, Sarat, Satir, Tafra, Taraf, Tarif, Tasar,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Afis, Araf, Arif, Arsa, Asar, Asit, Asri, Fars, İfta, İrat, İtfa, Rast, Saat, Safa, Safi, Sair, Sara, Sarf, Sari, Star, Tasa, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Far, Fas, Fit, İfa, İrs, İsa, İta, Raf, Saf, Sif, Sit, Tar, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, As, At, Fa, İs, İt, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.