FASILALI (TDK)

Aralı, aralıklı, kesintili: "Tren seyrek ve fasılalı ağaçların arasından geçiyordu."- Ö. Seyfettin.

Fasılalı kelimesi baş harfi F son harfi I olan bir kelime. Başında F sonunda I olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı F sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ARALIK Nedir?


1 . İki şey arasındaki açıklık, mesafe: "İki masa arasında bir metre aralık var."- .
2 . Sıra, vakit: "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Uygun, elverişli durum, fırsat.
4 . Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
5 . Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
6 . Ayakyolu.
7 . Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
8 . sıfat Yarı açık, tam kapanmamış.
9 . ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
10 . fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 1
1 . müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."- . 1
2 . spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

ARALIKLI Nedir?


1 . Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan.
2 . Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklığı olan, espaslı.
3 . zarf Kesik kesik.

FASILALI Nedir?

Aralı, aralıklı, kesintili: "Tren seyrek ve fasılalı ağaçların arasından geçiyordu."- Ö. Seyfettin.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KESİNTİ Nedir?


1 . Kesilen parça, kırpıntı.
2 . Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla: "İşimiz hiçbir kesintiye uğramadan yürüyor."- .
3 . ekonomi Ödenen bir paradan herhangi bir sebeple kesilen bölüm: "Bu ücretin hiçbir kesintisi yoktur."- .

KESİNTİLİ Nedir?


1 . Ara verilerek yapılan.
2 . Kesintisi olan (para): "Kesintili ücret."- .

SEYREK Nedir?


1 . Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı: "Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı."- P. Safa.
2 . Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.
3 . zarf Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada, binde bir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda: "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi."- H. E. Adıvar.
4 . zarf Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, nadir, nadiren.

A A F I I L L S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fasılalı,

6 Harfli Kelimeler

Asıllı, Fasıla,

5 Harfli Kelimeler

Asılı, Fasıl, Faslı, Sallı,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Alfa, Allı, Asal, Asıl, Asla, Faal, Isıl, Lala, Safa, Sala, Salı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Asa, Ası, Fal, Fas, Isı, Laf, Lal, Saf, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, As, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.