FARMAKODİNAMİ (TDK)

Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim.

Farmakodinami kelimesi baş harfi F son harfi İ olan bir kelime. Başında F sonunda İ olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi N , onbirinci harfi A , onikinci harfi M , onüçüncü harfi İ . Başı F sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DENEYSEL Nedir?

Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, deneyli, tecrübi, ampirik.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

NORMAL Nedir?


1 - Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü.
2 - Bu durumda olan şey.
3 - Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A D F K M M N O R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami,

8 Harfli Kelimeler

Armonika,

7 Harfli Kelimeler

Adanmak, Akronim, Aranmak, Armonik, Dinamik, Donamak, Formika, İnfirak, Kafadan, Kafadar, Karaman, Kodaman, Makadam, Makarna, Makrama, Manidar, Mankafa, Minorka, Onarmak, Rafadan,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Adanma, Afakan, Afrika, Amfora, Anafor, Ankara, Anorak, Aramak, Aranma, Armada, Armoni, Arnika, Difana, Dinamo, Donama, Donmak, Farika, İndifa, İronik, Kadiri, Kadran, Kamara, Kanama, Kanara, Karafa, Karaim, Karama, Karina, Kindar, Kofana, Korida, Maarif, Madara, Makara, Makina, Mandar, Manika, Mardin, Marina,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Afaki, Afoni, Akman, Akran, Amorf, Anmak, Araka, Arama, Arami, Ardak, Aroma, Daima, Damak, Damar, Dikim, Dinar, Dirim, Donam, Donma, Donra, Drama, Fakir, Farad, Fidan, Fikir, Firak, Firik, Firma, Fodra, Fonda, Forma, Frank, İdari, İdman, İdrak, İkdam, İkram, İmkan,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Afak, Akar, Akim, Akma, Akor, Aman, Amfi, Amin, Amir, Amma, Amor, Anam, Anif, Anka, Anma, Araf, Arak, Arda, Arif, Arka, Arma, Daim, Dair, Dama, Dana, Dank, Dara, Dimi, Dini, Dink, Diri, Dram, Faik, Fakr, Fani, Fark, Fink, Fino,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Afi, Aka, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Dam, Dar, Dik, Din, Dok, Don, Fak, Fan, Far, Fin, Fok, Fon, İfa, İka, İki, İma, İni, İri, Kam, Kan, Kar, Kim, Kin, Kir, Kod, Kof, Kom, Kor, Mai, Mim,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Am, An, Ar, Do, Fa, İm, İn, Ki, Mi, Od, Of, Ok, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.