FARELİK (TDK)

Gemiye farelerin girmesini önlemek amacıyla palamarla takılan yuvarlak sac.

Farelik kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı F sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FARE Nedir?


1 . Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus): "Tarla faresi. Fındık faresi."- .
2 . bilişim Düz bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir top aracılığıyla imlecin hareketini sağlayan elektronik araç.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

ÖNLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak: "Her an bu tempoyu duymamı kim, nasıl önleyecek?"- H. Taner.
2 . Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek: "Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir almak güçtür."- F. R. Atay.

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

PALAMAR Nedir?

Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat: "Bir gün tekrar bıkkın demir alınır, palamar çözülür, flok açılıp kürek çekilir."- S. F. Abasıyanık.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YUVARLAK Nedir?


1 . Top veya küre biçiminde toparlak şey.
2 . sıfat Top veya küre biçiminde olan, müdevver: "Yuvarlak bir yüz. Yuvarlak bir masa."- .

A E F K L R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kafile, Kareli, Refika,

5 Harfli Kelimeler

Arife, Efkar, Eflak, Erika, Erkli, Erlik, Fakir, Faril, Ferik, Ferli, Filar, Firak, Kafir, Kefal, Kefil, Kefir, Kiler, Refik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akli, Arif, Ekli, Elif, Elik, Erik, Eril, Faik, Fail, Fakr, Fare, Fark, File, Fire, Frak, İare, İlke, Kafe, Kafi, Kail, Kale, Kare, Kari, Kile, Kira, Kral, Laik, Lake, Lika, Lira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ali, Ari, Ark, Ela, Elk, Erk, Fak, Fal, Far, Fek, Fel, Fer, Fil, İfa, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kar, Kel, Ker, Kil, Kir, Laf, Lak, Lef, Lif, Lir, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Ar, Ek, El, Er, Fa, Fe, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.