FARBALA (TDK)

Fırfır: "Tam o sırada çıt etti, merdivenin üstüne asılı farbalaların bir köşesi koptu."- P. Safa.

Farbala kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A . Başı F sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASILI Nedir?

Asılmış olan.

FARBA Nedir?

Fırfır.

FARBALA Nedir?

Fırfır: "Tam o sırada çıt etti, merdivenin üstüne asılı farbalaların bir köşesi koptu."- P. Safa.

FIRFIR Nedir?

Giysi, perde vb.nin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

MERDİVEN Nedir?

Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi: "Bu merdivenleri yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

A A A B F L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Farbala,

5 Harfli Kelimeler

Araba, Bafra, Balar, Farba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Afal, Alfa, Araf, Bala, Bara, Faal, Fabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Ara, Bal, Bar, Fal, Far, Laf, Rab, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Al, Ar, Fa, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.