FANUSLAMA (TDK)

Bitkiyi soğuktan korumak ve gelişmesini hızlandırmak amacıyla cam koruncak içine koyma.

Fanuslama kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı F sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

HIZLANDIRMAK Nedir?

Hız verilmek, hızı artırılmak: "Haberleşme olanaklarının çoğalması, basının gelişmesi, bu bilinçlenmeyi hızlandırır."- O. Rifat.

KORUMAK Nedir?


1 . Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek: "Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur."- O. S. Orhon.
2 . Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek: "Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu."- R. Enis.
3 . (-i) Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek: "Yurdu korumak."- .
4 . (-i) Tehlikeli, zararlı durumları önlemek: "İlaçla meyveleri korudu."- .
5 . (-i), mecaz Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek: "Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi."- .
6 . (-i), mecaz Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek: "Geleneklerini koruyorlar."- .
7 . (-i), mecaz Karşılamak, denk gelmek: "Bu işin geliri masrafını korumaz."- .

KORUNCAK Nedir?

Ambalajlanan malı dış etkilere karşı korumak için ambalaj çatısına çakılan tahta, kontrplak vb. malzeme, mahfaza.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

SOĞUK Nedir?


1 . Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu: "Karın soğuğu başka bir tür soğuktur."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı: "Bu el soğuktu ve titriyordu."- P. Safa.
3 . sıfat Üşütecek derecede ısısı olan: "Güneşli, soğuk bir gündü."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz: "Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar."- R. H. Karay.
5 . sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik: "Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan: "Soğuk bir kadın."- .
7 . zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

A A A F L M N S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Afsunlama,

8 Harfli Kelimeler

Ufalanma,

7 Harfli Kelimeler

Sulanma, Ufalama, Uslanma,

6 Harfli Kelimeler

Anamal, Anlama, Asuman, Flaman, Mafsal, Malafa, Sulama, Ufalma, Uflama, Ulanma, Unlama, Usanma,

5 Harfli Kelimeler

Afsun, Alman, Almus, Anlam, Aslan, Falan, Fanus, Fauna, Flama, Manas, Masal, Masnu, Masun, Mufla, Namlu, Namus, Salam, Salma, Saman, Sanal, Sanma, Sauna, Sunma, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Alan, Alfa, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Asal, Asla, Asma, Faal, Faul, Lama, Mala, Mana, Masa, Maun, Muaf, Safa, Sala, Sana, Sual, Suma, Suna, Ulam, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Asa, Fal, Fan, Fas, Flu, Ful, Laf, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Saf, Sal, Sam, San, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Am, An, As, Fa, La, Su, Uf, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.