FAKİRLEŞTİRMEK (TDK)

Yoksullaştırmak: "Bunların hepsini silip 'kez' kelimesini ısrarla kullanmak bir dili fakirleştirmek demektir."- B. Felek.

Fakirleştirmek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı F sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEME Nedir?


1 . Demek işi: "Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?"- H. Taner.
2 . Anlam: "Bu söz ne demeye gelir?"- .
3 . edebiyat Halk edebiyatında şiir.
4 . edebiyat Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad.
5 . edebiyat Ağıt.
6 . halk ağzında Atasözü.

DEMEK Nedir?


1 . Söylemek, söz söylemek: "Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar."- B. Felek.
2 . (-e) Ad vermek: "Muşmulaya döngel de derler."- .
3 . Bir dilde karşılığı olmak: "Kamer "ay" demektir."- .
4 . Herhangi bir ses çıkarmak: "Küt dedi, düştü."- .
5 . (-e) Herhangi bir kanıya, yargıya varmak: "Bu işe herkes ne der?"- .
6 . Düşünmek.
7 . Oranlamak: "Güzellik desen onda, zenginlik desen onda."- .
8 . Ummak: "Bundan sonra gelir mi dersin?"- .
9 . Erişmek: "Saat yedi dedi mi uyanırım."- .
10 . Bir işe kalkışmak, yeltenmek: "Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun."- . 1
1 . Saymak, kabul etmek: "Yarım milyon dediğin nedir?"- M. Ş. Esendal.

FAKİRLEŞTİRMEK Nedir?

Yoksullaştırmak: "Bunların hepsini silip 'kez' kelimesini ısrarla kullanmak bir dili fakirleştirmek demektir."- B. Felek.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

ISRARLA Nedir?

ısrarlı bir biçimde.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KULLANMAK Nedir?


1 . Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak: "Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?"- H. C. Yalçın.
2 . Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak: "Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız."- H. E. Adıvar.
3 . İşletmek, değerlendirmek: "Parasını ticarette kullanmak."- .
4 . (nsz) Giymek, takmak: "Hiç yağmurluk kullanmazdı."- .
5 . (nsz) Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
6 . (nsz) Kelimeyi yazmak, söylemek: "Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir."- A. Ş. Hisar.
7 . Harcamak, sarf etmek: "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı."- P. Safa.
8 . Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek: "Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!"- A. İlhan.
9 . Araç veya aleti işletmek, yönetmek: "Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir."- B. Felek.

SİLİ Nedir?

Kilim, yünden dokunmuş yaygı. sili (II) sıfat
1 . Arı, temiz.
2 . mecaz İffetli.

YOKSUL Nedir?


1 . Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum."- M. Ş. Esendal.

YOKSULLAŞTIRMA Nedir?

Yoksullaştırmak işi veya durumu.

YOKSULLAŞTIRMAK Nedir?

Yoksul duruma getirmek, fakirleştirmek.

A E E F K K L M R R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Fakirleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Fakirleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Aktifleşmek, Fakirleşmek, Fikirleşmek, İfritleşmek, Kafirleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Aktifleşme, Ekşitilmek, Eriştirmek, Fakirleşme, Fikirleşme, İfritleşme, Kafirleşme, Katileşmek, Kirişlemek,

9 Harfli Kelimeler

Afişlemek, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Etkileşim, Fişletmek, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İrileşmek, İrkiltmek, Kaşmerlik, Katileşme, Kerametli, Kerrakeli, Kertilmek, Kirişleme, Kirletmek, Marifetli, Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Afişleme, Aktiflik, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Fakirlik, Feriklik, Fişeklik, Fişlemek, Fişletme, Fitlemek, İkilemek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İşaretli, İşletmek, İtleşmek, Kafirlik, Kaimelik, Katmerli, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Metrelik, Rikkatli, Şakketme, Şefkatli,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Atiklik, Ekilmek, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Emektar, Emirlik, Eriklik, Erirlik, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Felaket, Ferişte, Firkete, Fişekli, Fişleme, Fitleme, İkileme, İletmek, İlişmek, İrkilme, İrtifak, İşetmek, İşitmek, İşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Aritmi, Arktik, Aşerme, Aşiret, Ateşli, Efelik, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emaret, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Fertik, Filika, Filtre, Firari, Firkat, Fişlik, Frikik, Frişka, İftira, İkamet, İkilem, İkişer, İkitek, İktifa, İletim, İletiş, İletki, İletme,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Afişe, Akemi, Aktif, Amele, Arefe, Arife, Arter, Efekt, Efkar, Eflak, Efrat, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elifi, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eşraf, Eşref, Etfal, Etlik, Etmek,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afiş, Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amir, Amit, Arif, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Efe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, Fak, Fal, Far, Faş, Fek, Fel, Fer, Fil, Fiş, Fit, İfa, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kak, Kal,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Fa, Fe, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.