FAKİRLEŞTİRİLMİŞ (TDK)

Fakirleştirilmiş, Yoksul duruma getirilmiş, yoksullastşrşlmşs.

Fakirleştirilmiş kelimesi baş harfi F son harfi Ş olan bir kelime. Başında F sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi İ , Başı F sonu Ş olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FAKİR Nedir?


1 . Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.
2 . Olması gerekenden az: "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem."- M. Yesari.
3 . isim Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
4 . mecaz Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler."- H. Taner.
5 . isim, mecaz, eskimiş Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım."- Şemsettin Sami.

FAKİRLEŞTİRİLMİŞ Nedir?

Fakirleştirilmiş, Yoksul duruma getirilmiş, yoksullastşrşlmşs.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

YOKSUL Nedir?


1 . Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum."- M. Ş. Esendal.

A E F K L L M R R T İ İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İliştirilmek,

11 Harfli Kelimeler

İliştirilme,

10 Harfli Kelimeler

İletişimli, İliştirmek, Şişirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Ateşlilik, İlişilmek, İliştirme, İşitilmek, Kiremitli, Marifetli, Mililitre, Şimşirlik, Şirretlik, Şişirilme, Şişirtmek,

8 Harfli Kelimeler

Ermişlik, Filateli, Filtreli, İkilemli, İkileşim, İkitelli, İletiliş, İletişim, İlişikli, İlişilme, İlişkili, İrkiltme, İşaretli, İşitilme, İşlerlik, İşteşlik, Kaliteli, Katmerli, Latiflik, Litrelik, Şafiilik, Şefkatli, Şerirlik, Şimşekli, Şişirmek, Şişirtme, Tarifeli, Teklifli,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Alimlik, Amirlik, Aritmik, Ateşlik, Elitlik, Eltilik, Emirlik, Erillik, Erirlik, Eşitlik, Fikirli, Fişekli, Fitilli, İlişmek, İlmikli, İrkiliş, İrkilme, İrtifak, İşitmek, İşkilli, İşletiş, İştirak, İtilmek, İtişmek, Kelifit, Kemiriş, Kilitli, Kiremit, Kirişli, Kişmiri, Kreatif, Lamelif, Marifet, Mertlik, Metalik, Metilik, Raşitik, Reaktif, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Alşimi, Aritmi, Aşiret, Ateşli, Ekşili, Erişim, Eritiş, Etkili, Fertik, Filika, Filtre, Firari, Firkat, Fişlik, Frişka, İftira, İkamet, İkilem, İkişer, İktifa, İletim, İletiş, İletki, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İllaki, İmaret, İrilik, İrtifa, İrtişa, İşaret, İşitim, İşitiş, İşitme, İştial, İştira,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Afişe, Akemi, Aktif, Alkil, Allem, Arife, Arter, Efkar, Eflak, Efrat, Ekili, Elifi, Ellik, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Erika, Erkli, Erlik, Ermiş, Eşkal, Eşlik, Eşraf, Etfal, Etlik, Etraf, Fakir, Faril, Ferik, Ferli, Ferma, Fetiş, Fiili, Fikir, Filar, Filet, Firak, Firar,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afiş, Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amir, Amit, Arif, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekşi, Ekti, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emik, Emir, Emiş, Erat, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, Fak, Fal, Far, Faş, Fek, Fel, Fer, Fil, Fiş, Fit, İfa, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kar, Kaş,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Fa, Fe, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.