FABRİKATÖR (TDK)

Fabrikacı: "Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle evlenmiş."- H. C. Yalçın.

Fabrikatör kelimesi baş harfi F son harfi R olan bir kelime. Başında F sonunda R olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi R . Başı F sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

FABRİKA Nedir?

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi: "Bir deri fabrikası her yerde yapılabilir."- Y. K. Beyatlı.

FABRİKACI Nedir?

Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör.

FABRİKATÖR Nedir?

Fabrikacı: "Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle evlenmiş."- H. C. Yalçın.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

A A B F K R R T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fabrikatör,

7 Harfli Kelimeler

Barikat, Bikarar, Bitaraf, Fabrika,

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Faktör, Farika, Firkat, Takrir, Trafik,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Afaki, Akait, Aktar, Aktif, Aktör, Arabi, Atari, Bafra, Bakir, Barak, Barit, Barka, Batak, Batar, Batik, Fakat, Fakir, Farba, Firak, Firar, İfrat, İftar, İkrar, Kabir, Kafir, Karar, Katar, Kibar, Rafit, Rakit, Rötar, Tabak, Tabir, Tafra, Taraf, Tarak, Tarif, Tarik,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Afak, Afat, Akar, Akit, Araf, Arak, Arif, Arka, Atak, Atik, Baki, Bara, Bari, Bark, Bati, Biat, Bira, Börk, Brik, Brit, Faik, Fakr, Fark, Fötr, Frak, İbra, İfta, İrat, İtfa, Kaba, Kafa, Kafi, Kara, Kari, Kart, Kati, Kira, Örfi,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Afi, Aft, Ait, Aka, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Bak, Bar, Bat, Bir, Bit, Fak, Far, Fit, İfa, İka, İta, Kar, Kat, Kir, Kit, Kör, Örf, Örk, Rab, Raf, Tab, Tak, Tar, Tik, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Ak, Ar, At, Fa, İt, Ki, Öf, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.