FITTIRMAK (TDK)

Aklını kaçırmak, delirmek, aklını yitirmek, çıldırmak.

Fıttırmak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı F sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

ÇILDIRMAK Nedir?


1 . Delirmek, aklını oynatmak: "Kendimi yalnız buluyorum. Kitaplarım olmasa çıldıracağım."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Israrla istemek, büyük arzu göstermek: "Eminim, resminizi yapmak için çıldırıyor."- H. E. Adıvar.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİRMEK Nedir?

Deli olmak, aklını yitirmek, çıldırmak: "İkramiye kazananların delirdiklerini işitirdi."- P. Safa.

KAÇIRMA Nedir?

Kaçırmak işi.

KAÇIRMAK Nedir?


1 . Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak.
2 . Bir işi belirlenen zamanda yapamamak: "Maçı kaçırdım."- .
3 . (nsz) Zor kullanarak yanında götürmek: "Kız kaçırmak."- .
4 . Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek: "Fırsatı kaçırdım."- .
5 . Yararlanamamak: "Penaltıyı kaçırdı."- .
6 . Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak: "Söylene söylene adamı kaçırdı."- .
7 . (-den, nsz) Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak: "İcradan eşya kaçırdılar."- .
8 . (nsz), hukuk Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak: "Uyuşturucu kaçırmak."- .
9 . (nsz) Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: "Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım."- H. Taner.
10 . (nsz) Sıvı, gaz vb. sızdırmak: "Çakmak, gaz kaçırıyor."- . "Makine buhar kaçırıyor."- . 1
1 . (-e) İstemeyerek altını kirletmek: "Donuna kaçırmak."- . 1
2 . (nsz) Delirmek: "Zavallı kaçırmış."- . 1
3 . Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek: "Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim."- . 1
4 . (-i, -den) Birini veya bir şeyi göstermemek: "Karısını benden kaçırıyor."- . 1
5 . spor Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak. 1
6 . spor Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

A F I I K M R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fıttırmak,

8 Harfli Kelimeler

Fıttırma,

7 Harfli Kelimeler

Kırıtma, Takırtı,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Fıtrat, Tartım, Tırmık, Tırtık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Atmık, Fıkra, Fırka, Fıtık, Irmak, Katım, Katır, Kırat, Kırım, Kırma, Kıtır, Martı, Rakım, Takım, Tarım, Tartı, Tıkım, Tıkır, Tıkma, Tımar, Tırak, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Arık, Artı, Atıf, Atık, Atım, Atkı, Fakr, Fark, Fırt, Frak, Irak, Itır, Karı, Kart, Katı, Kıta, Mark, Mart, Rakı, Takı, Takt, Tart,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Akı, Arı, Ark, Art, Fak, Far, Fır, Ira, Irk, Kam, Kar, Kat, Kır, Kıt, Mat, Raf, Ram, Tak, Tam, Tar, Tat, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, Ar, At, Fa, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.