FISILDAMAK (TDK)

Başkalarının duyamayacağı kadar alçak sesle konuşmak, fıslamak.

Fısıldamak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı F sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÇAK Nedir?


1 . Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı: "Alçak tavanlı bir oda."- .
2 . Aşağı olan, yüksek olmayan (yer).
3 . Kısa (boy): "Alçak boylu bir adam."- .
4 . mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain: "Vatan hizmetinden kaçanlar alçaktır."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

FISLAMA Nedir?

Fıslamak eylemi.

FISLAMAK Nedir?


1 - - fısıldamak.
2 - Gizlice haber vermek.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KONUŞMAK Nedir?


1 . Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak: "Çocuk daha konuşamıyor."- .
2 . (-i, -den) Belli bir konudan söz etmek: "Mehmet yedi yaşındayken anasıyla konuştuklarından fazla bir şey konuşmazdı."- H. E. Adıvar.
3 . (nsz, -le) Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek: "İşten sonra Nuruosmaniye'deki İkbal kahvesinde arkadaşlarla şiir ve edebiyat konuşuyoruz."- F. R. Atay.
4 . Söylev vermek, konuşma yapmak.
5 . Konuşma dili olarak kullanmak: "Türkçeyi çok iyi konuşuyor."- .
6 . Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak: "Dilsizler el işaretleriyle konuşur."- .
7 . (-le) İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek: "Üst kattakilerle konuşuyoruz."- .
8 . Flört etmek.
9 . Dargın bulunmamak.
10 . Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak. 1
1 . Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek. 1
2 . mecaz Becermek, uzman gibi yapabilmek: "Fokstrotta uzun boylu konuşamam."- M. Yesari. 1
3 . mecaz Geçerli olmak, etkin olmak: "Yasaların yerine yumruklar konuştu."- . 1
4 . teklifsiz konuşmada Şık ve zarif görünmek: "Bluzun konuşuyor."- .

A A D F I I K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fısıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Fısıldama,

8 Harfli Kelimeler

Damaksıl, Fıslamak, Sıkılama,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adımlık, Aklımda, Asılmak, Asmalık, Damaklı, Damaksı, Fıslama, Islamak, Kasılma, Kısalma, Kısılma, Makaslı, Mıskala, Sadaklı, Salkıma, Sıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Amalık, Asılma, Askılı, Asmalı, Dalmak, Damalı, Fasıla, Iklama, Ilımak, Isıdam, Islama, Kafalı, Kamalı, Kasalı, Mafsal, Maslak, Mısdak, Mıskal, Saflık, Sakalı, Salkım, Salmak,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adsal, Aksam, Alkım, Almak, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Dalak, Dalma, Dalsı, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dılak, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Flama, Ilıma, Islak, Islık, Kalas, Kalfa, Kalım, Kalma, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılıf, Kılma, Kımıl, Kısım, Kısma, Makas, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Afak, Afal, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Alfa, Alık, Alım, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Dama, Faal, Faks, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kadı, Kafa, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Dal, Dam, Fak, Fal, Fas, Isı, Kal, Kam, Kas, Kıl, Laf, Lak, Lam, Mal, Mas, Saf, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Am, As, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.