FISILDAŞMAK (TDK)

Birbirine fısıldamak: "Bazı aileler sokağa çıkmış, genç kızlar aralarında fısıldaşıyorlardı."- Y. K. Beyatlı.

Fısıldaşmak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı F sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

FISILDAMA Nedir?

Fısıldamak eylemi.

FISILDAMAK Nedir?

Başkalarının duyamayacağı kadar alçak sesle konuşmak, fıslamak.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

A A D F I I K L M S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fısıldaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Fısıldamak, Fısıldaşma, Fışıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Dışkılama, Fısıldama, Fışıldama, Fışkılama, Işıldamak,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Damaksıl, Dışlamak, Fıslamak, Fışlamak, Işıklama, Işılamak, Işıldama, Sıkılama, Sıklaşma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaşlık, Adımlık, Aklımda, Alışmak, Almaşık, Asılmak, Asmalık, Aşılmak, Damaklı, Damaksı, Dışlama, Fıslama, Fışlama, Islamak, Işılama, Işıldak, Kamışlı, Kamışsı, Kasılış, Kasılma, Kısalış, Kısalma, Kısılma, Kışlama, Makaslı, Maşalık, Mıskala, Sadaklı, Salkıma, Sıkılma, Sıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akışlı, Akışma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Asılış, Asılma, Askılı, Asmalı, Aşıklı, Aşılma, Dalmak, Damalı, Dışsal, Fasıla, Iklama, Ilımak, Isıdam, Islama, Işılak, Işımak, Kafalı, Kamalı, Kasalı, Kaşıma, Maaşlı, Mafsal, Maslak, Maşalı, Mısdak, Mıskal, Saflık, Sakalı, Salkım, Salmak, Şakıma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adsal, Aksam, Akşam, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Dalak, Dalaş, Dalış, Dalma, Dalsı, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dılak, Dışık, Dışkı, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Fışkı, Flama, Ilıma, Islak, Islık, Işıma, Kalas, Kalfa,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Afak, Afal, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alfa, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşma, Dama, Faal, Faks, Flaş, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Işık, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Dal, Dam, Dış, Fak, Fal, Fas, Faş, Isı, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kıl, Kış, Laf, Lak, Lam, Mal, Mas, Maş, Saf, Sak, Sal, Sam, Sık, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Am, As, Aş, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.