FIRSATÇILIK (TDK)


1 . Fırsatçı olma durumu.
2 . Güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum, oportünizm.

Fırsatçılık kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı F sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

AYAR Nedir?


1 . Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu: "Saatin ayarı bozuk. Televizyonun ses ayarı iyi."- .
2 . Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü: "Memleket saat ayarı."- .
3 . Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi.
4 . Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü: "Kalorifercinin ayarı yok, ya çok yakıyor veya hiç yakmıyor."- .
5 . mecaz Değer, derece: "Biz, telif eser ayarında bir sanat kıymeti taşıyan tercümelere teşekkür edelim."- B. R. Eyuboğlu.

AYARLAMA Nedir?


1 . Ayarlamak işi, kalibraj.
2 . Düzene koyma, regülasyon.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜZENLİ Nedir?


1 . Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi.
2 . Sistemli, nizamlı, metodik.

FIRSATÇI Nedir?


1 . Fırsatları iyi değerlendiren, fırsat kollayan kimse.
2 . Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen kimse, oportünist.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OPORTÜNİZM Nedir?

Fırsatçılık.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A F I I I K L R S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fırsatçılık,

9 Harfli Kelimeler

Sırtçılık,

8 Harfli Kelimeler

Artçılık, Çıfıtlık, Fırçalık, Fırsatçı, Fıstıkçı, Rastıklı,

7 Harfli Kelimeler

Asırlık, Atçılık, Çakıltı, Çarıklı, Çatkılı, Çıkartı, Çıralık, Fıkırtı, Fırçalı, Fısıltı, Fısırtı, Fıtıklı, Iskatçı, Kalıtçı, Kasıtlı, Kılıfçı, Kısıtlı, Lakırtı, Sakırtı, Sarıkçı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sırıkçı, Sırıtık, Sırtlık, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Asıltı, Askılı, Atkılı, Çakılı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çıralı, Çıtlık, Farklı, Fırlak, Fırsat, Fıstık, Fraklı, Ilıkça, Iraklı, Irksal, Isırık, Istıfa, Itırlı, Karılı, Karslı, Kartlı, Kırçıl, Kırsal, Rastık, Saflık, Saltık, Sarılı, Sarkıl, Sarkıt, Sıralı, Sırtçı, Takılı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Altık, Arkıt, Artçı, Artık, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıfıt, Çıkar, Çıkıt, Çıkra, Çıktı, Çırak, Çıtak, Fasık, Fasıl, Faslı, Fıkra, Fırça, Fırka, Fıtık, Iltar, Irkçı, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kaçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atçı, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıra, Çıta, Fakr, Faks, Fark, Fars, Fıçı, Fırt, Frak, Ilık, Irak, Isıl, Iska,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aft, Akı, Aks, Alt, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Çak, Çal, Çar, Çat, Çıt, Fak, Fal, Far, Fas, Fır, Ira, Irk, Isı, Kaç, Kal, Kar, Kas, Kat, Kıç, Kıl, Kır, Kıt, Laf, Lak, Raf, Saç, Saf, Sak, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ak, Al, Ar, As, At, Fa, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.