FIRDÖNDÜLÜ (TDK)

Fırdöndüsü olan.

Fırdöndülü kelimesi baş harfi F son harfi Ü olan bir kelime. Başında F sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ö , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü . Başı F sonu Ü olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FIRDÖNDÜ Nedir?


1 . Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka.
2 . Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı köşeli bir kumar aracı.
3 . denizcilik Bir ipe bağlı olarak birden fazla çıpa atıldığında çıpaların karışmaması için tekne zinciri ile parçaların bağlandığı zincir arasına konulan metal araç.
4 . mecaz Belirli bir görüş veya düşünce sahibi olmayan kimse: "Sen de amma fırdöndüsün!"- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

D D F I L N R Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fırdöndü,

6 Harfli Kelimeler

Dördül, Dördün, Ödünlü,

5 Harfli Kelimeler

Dünür, Örülü,

4 Harfli Kelimeler

Dürü, Ödül, Ödün, Ünlü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Dün, Fır, Fön, Ölü, Örf, Örü,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Öd, Öf, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.