FIRINLANMAK (TDK)

Fırına konulmak veya fırında kurutulmak: "Fırınlanmış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı, bunun vernikleri?"- H. Taner.

Fırınlanmak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı F sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRA Nedir?

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu: "Onu iki bardak bira içmeye razı etmişti."- R. N. Güntekin.

BİRADER Nedir?


1 . Erkek kardeş.
2 . Masonların birbirlerine verdikleri ad.
3 . ünlem "Ey dost, arkadaş" anlamında bir seslenme sözü: "Aman birader! Üç sene önce bu bende idi."- A. Rasim.

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

FIRIN Nedir?


1 . İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak: "Pastacı fırını."- .
2 . sıfat Bu ocakta pişirilmiş.
3 . Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.
4 . Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet: "Elektrik fırını."- .
5 . Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.

KONULMAK Nedir?

Koyma veya konma işi yapılmak: "Yemeğe tuz konuldu."- .

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUT Nedir?

Kurutulmuş süt ürünü.

KURUTULMA Nedir?

Kurutulmak işi.

KURUTULMAK Nedir?

Kurutma işi yapılmak veya kurutma işine konu olmak.

OLMAZ Nedir?


1 . İmkânsız, gerçekleşemez.
2 . isim Yapılamayacak iş, tutum veya davranış: "Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir."- H. Taner.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VERNİK Nedir?

Bazı maddeleri parlatmak veya havanın etkisinden korumak için sürülen bir sıvı: "Fırınlanmamış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı bunun vernikleri?"- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A F I I K L M N N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fırınlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Fırınlamak, Fırınlanma,

9 Harfli Kelimeler

Fırınlama,

8 Harfli Kelimeler

Fırlamak, Malkıran,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Arınmak, Farımak, Fıkrama, Fırlama, Ilınmak, Kalınma, Kanırma, Karılma, Karınlı, Karınma, Kılınma, Kınanma, Kınlama, Kırılma, Kırınma, Kırmalı, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anılık, Anılma, Anırma, Araklı, Aralık, Arılık, Arınma, Arkalı, Armalı, Farıma, Farklı, Fırlak, Flaman, Fraklı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Iraklı, Iramak, Kafalı, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Kınalı, Kınama, Malkar, Manalı, Namına, Narman,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akran, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Falan, Fıkra, Fırın, Fırka, Flama, Frank, Ilıma, Irama, Irmak, Kalan, Kalfa, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Karın, Karlı, Karma, Kılıf, Kılır, Kılma, Kımıl, Kınlı, Kıran,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alfa, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araf, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Faal, Fakr, Fark, Frak, Ilık, Ilım, Irak, Kafa, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Fak, Fal, Fan, Far, Fır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Laf, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nan, Nar, Raf, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Ar, Fa, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.