FIRÇALIK (TDK)

Resim yapmada kullanılan fırçaların konulduğu süzgeçli kap.

Fırçalık kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı F sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FIRÇA Nedir?


1 . Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç: "Yer yer kireç artıkları ve fırça çizgileri duruyor."- R. H. Karay.
2 . mecaz Resim yapma sanatı ve biçimi.
3 . madencilik Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

SÜZGEÇLİ Nedir?

Süzgeci olan.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A F I I K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fırçalık,

7 Harfli Kelimeler

Çarıklı, Çıralık, Fırçalı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çıralı, Farklı, Fırlak, Fraklı, Ilıkça, Iraklı, Karılı, Kırçıl,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkar, Çıkra, Çırak, Fıkra, Fırça, Fırka, Irkçı, Kaçlı, Kalıç, Karlı, Kılıç, Kılıf, Kılır, Kıraç, Lafçı, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Fakr, Fark, Fıçı, Frak, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Fak, Fal, Far, Fır, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Laf, Lak, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ak, Al, Ar, Fa, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.