FIKIRDAMAK (TDK)


1 . Fıkır fıkır kaynamak.
2 . mecaz Cilvelenmek: "Ben kapıdan çıkarken, iki genç fıkırdayarak arkamdan bakıyor."- Y. Z. Ortaç.

Fıkırdamak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı F sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

CİLVE Nedir?


1 . Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz: "Romantik devirlerde bu nevi cilvelere aşk mâni olurdu, şimdi de kültür."- P. Safa.
2 . mecaz Görünme, ortaya çıkma, tecelli: "Denizin çok cilvelerini tattık, diyordu."- R. N. Güntekin.

CİLVELENMEK Nedir?

Cilve yapmak.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

KAYNAMA Nedir?

Kaynamak işi.

KAYNAMAK Nedir?


1 . Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak: "Su, 100 °C'de kaynar."- .
2 . Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak: "Doktorun sade kaynamış kahvesini söylemesini bekledi ve garson gider gitmez konuştu."- T. Buğra.
3 . Yerden çıkmak: "Paşaoluk yaylasının her bucağından bir pınar kaynar."- F. R. Atay.
4 . Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak.
5 . Yara kapanmak, iyileşmek.
6 . Mayalı bir şey kabarıp köpürmek: "Şıra kaynamış."- .
7 . Mide ekşimek.
8 . Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak: "Deniz kaynıyor."- .
9 . Çok miktarda bulunmak: "Burada karıncalar kaynıyor."- .
10 . Gizli bir iş çevirmek, için için hazırlanmak: "Burada bir iş kaynıyor."- . 1
1 . Gerektiği gibi yapılamamak: "Lafa daldık, ders kaynadı."- . 1
2 . Artmak, çoğalmak, yoğunlaşmak: "Gittikçe kaynayıp kabaran bir hiddet, taşmak raddesine gelmiş kelimelerle dudaklarına kadar çıkıp titriyordu."- H. Z. Uşaklıgil. 1
3 . Coşmak, heyecanlanmak. 1
4 . mecaz Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. 1
5 . argo Arada kaybolmak: "Değerli bir çalışma kaynadı gibi geliyor bana."- S. İleri.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

A A D F I I K K M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fıkırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Fıkırdama, Kıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Fıkırdak, Fıkramak,

7 Harfli Kelimeler

Farımak, Fıkrama, Karıkma, Karımak,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Farıma, Iramak, Kakıma, Karıma, Karmak, Karmık, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Akmak, Ardak, Damak, Damar, Drama, Farad, Fıkra, Fırka, Irama, Irmak, Kadar, Kakım, Kakma, Karık, Karma, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Makak, Marda, Marka, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adım, Afak, Akak, Akar, Akım, Akma, Araf, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Dama, Dara, Darı, Dram, Fakr, Fark, Frak, Irak, Kadı, Kafa, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kırk, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Dam, Dar, Fak, Far, Fır, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kır, Raf, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Am, Ar, Fa, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.