FIŞKIRDAK (TDK)


1 . Sıvıları fışkırtmaya yarayan araç.
2 . Ağzındaki iki cam borudan biri üflendiğinde ötekinden su fışkıran, laboratuvarlarda yıkama işlerinde kullanılan bir deney aracı.

Fışkırdak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı F sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACI Nedir?


1 . Ara bulucu.
2 . Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
3 . ekonomi İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
4 . ekonomi İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BİRİ Nedir?

ya da.

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

DENEY Nedir?


1 . Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz."- Anayasa.
2 . Deneyim, tecrübe: "Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır."- H. Taner.

FIŞKI Nedir?

Atgillerin taze dışkısı.

LABORATUVAR Nedir?


1 . Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer: "Fizik laboratuvarı."- .
2 . Dil laboratuvarı.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YIKAMA Nedir?


1 . Yıkamak işi: "Başını soğuk suyla yıkamaya başlamışlar."- F. R. Atay.
2 . kimya Bir eriticideki bir veya birkaç çözünür birleşeni ayırmak amacıyla, eriticiyi, toz durumuna getirilmiş bir maddenin içinden yavaş yavaş geçirme.
3 . sinema Film üzerinde kalması istenmeyen kimyasal maddelerin akıtılması için arı suyla yapılan temizleme.

A D F I I K K R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fışkırdak,

8 Harfli Kelimeler

Fıkırdak,

7 Harfli Kelimeler

Ardışık, Karışık,

6 Harfli Kelimeler

Dışarı, Dışrak,

5 Harfli Kelimeler

Aşırı, Dışık, Dışkı, Fıkra, Fırka, Fışkı, Kakış, Karık, Karış, Karşı, Kaşık, Kırık, Kırkı, Kışır, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akış, Arık, Arış, Aşık, Darı, Fakr, Fark, Frak, Irak, Işık, Işkı, Kadı, Karı, Kırk, Rakı, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dar, Dış, Fak, Far, Faş, Fır, Ira, Irk, Kak, Kar, Kaş, Kır, Kış, Raf, Şad, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Ar, Aş, Fa, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.