EZGİSEL (TDK)

Ezgiye özgü.

Ezgisel kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi L . Başı E sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EZGİ Nedir?


1 . Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi: "Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı."- K. Bilbaşar.
2 . müzik Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
3 . mecaz Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
4 . mecaz Gidiş, yol, tarz, tempo: "Bundan böyle aynı ezgide sürüp gidemez."- .
5 . halk ağzında Üzüntü, sıkıntı.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

E E G L S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ezgisel,

5 Harfli Kelimeler

Sezgi,

4 Harfli Kelimeler

Ezel, Ezgi, Gele, Gezi, Lise, Sele, Sezi, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Gez, Giz, İle, Lig, Sel, Siz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Ge, İl, İs, İz, Le, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.