EZGİLEŞTİRMEK (TDK)

Ezgileşme işini yaptırmak.

Ezgileştirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EZGİ Nedir?


1 . Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi: "Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı."- K. Bilbaşar.
2 . müzik Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
3 . mecaz Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
4 . mecaz Gidiş, yol, tarz, tempo: "Bundan böyle aynı ezgide sürüp gidemez."- .
5 . halk ağzında Üzüntü, sıkıntı.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E E G K L M R T Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ezgileştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Ezgileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Geliştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Ezgileşmek, Geliştirme, Geriletmek, Getirilmek, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erimezlik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, Ezgileşme, Gerilemek, Geriletme, Getirilme, Gizletmek, İkizleşme, İletişmek, İrileşmek, Kirişleme, Şeritleme, Tezleşmek, Tirelemek, Tizleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, Gelişmek, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, Gezilmek, Gezlemek, Girilmek, Girişmek, Girmelik, Gizlemek, Gizletme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, İzletmek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Rekzetme, Tekleşme, Temizlik, Terlemek, Terzilik, Tezlemek, Tezleşme,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Emirlik, Emzikli, Emziriş, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Ezilmek, Ezilmiş, Gelişim, Gelişme, Gemerek, Gemilik, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Getirim, Getiriş, Getirme, Geziliş, Gezilme, Gezleme, Girilme, Girişme, Gizemli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Eletme, Elezer, Emekli, Ergime, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Ezgili, Eziliş, Ezilme, Geleme, Gelmek, Gemlik, Gerili, Germek, Gerzek, Getiri, Gezlik, Gezmek, Girmek, Gitmek, İkilem, İkişer, İletim,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Geriz, Germe, Gerze, Geziş, Gezme, Girim, Giriş, Girme, Gitme, Gizem, Gizil, Gizli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezgi,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gez, Giz, Gri, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.