EZBERDEN (TDK)

Ezberlenmiş biçimde, ezbere: "Sen konuşurken niçin iki yana da sallanıyorsun? Söyleyeceğim sözleri ezberden mi okuyorsun?"- M. Ş. Esendal.

Ezberden kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Z , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı E sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

EZBER Nedir?


1 . Bir metni veya bir sözü eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma: "Ezberi düşünmekten, söylediklerimizin anlamını düşünmezdik"- Ç. Altan.
2 . Ezberleme ve akılda tutma yeteneği.
3 . eskimiş Ezber edilecek ders.

EZBERDEN Nedir?

Ezberlenmiş biçimde, ezbere: "Sen konuşurken niçin iki yana da sallanıyorsun? Söyleyeceğim sözleri ezberden mi okuyorsun?"- M. Ş. Esendal.

EZBERE Nedir?


1 . Ezberleyerek, bir yerden okumayarak, bir yere bakmayarak: "Siz piyesi âdeta ezbere biliyorsunuz."- P. Safa.
2 . mecaz Aslını, gerçeğini anlamadan, bilmeden, düşünmeden, incelemeden: "Sen bunu ezbere söylüyorsun."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

NİÇİN Nedir?

Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye: "Sen misin Çalıkuşu, dedi, niçin böyle kendi kendine yavaş yavaş yürüyorsun?"- R. N. Güntekin.

B D E E E N R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ezberden,

6 Harfli Kelimeler

Benzer, Ezbere, Nerede, Rezede, Rezene,

5 Harfli Kelimeler

Beden, Bende, Bezen, Ender, Eneze, Erden, Ezber, Nebze, Nedbe, Rende, Zerde,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beze, Dere, Derz, Dren, Eder, Enez, Eren, Nere, Reze,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Ben, Bez, Bre, Ebe, Ede, Zen, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, En, Er, Ne, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.