EZA (TDK)

Üzme, sıkıntı verme, üzgü: "Gün geçtikçe içimde anlaşılmaz bir eza uyanmaya başlamıştı."- R. N. Güntekin.

Eza kelimesi baş harfi E son harfi A olan bir kelime. Başında E sonunda A olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A . Başı E sonu A olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞILMAZ Nedir?

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak: "Eve gelip de onu görünce anlaşılmaz bir üzüntü içinde kaldı."- M. Ş. Esendal.

İÇİM Nedir?


1 . İçme işi, içiş.
2 . Bir şey içilirken alınan tat: "Bu çayın rengi yok ama içimi iyi."- .
3 . sıfat Bir yudumda içilecek miktarda olan.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

UYANMA Nedir?

Uyanmak durumu, intibah: "Hayalperest kendi âlemine dalmışken uyanmasına imkân yoktur."- S. F. Abasıyanık.

ÜZGÜ Nedir?

Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa: "Bilirim, bir üzgü bin avaz yapar."- .

ÜZME Nedir?

Üzmek işi.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A E Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Eza,

2 Harfli Kelimeler

Az, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.