EYYAMCI (TDK)


1 . Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden kimse.
2 . Günün koşullarına göre davranan kimse.

Eyyamcı kelimesi baş harfi E son harfi I olan bir kelime. Başında E sonunda I olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Y , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı E sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

A C E I M Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eyyamcı,

5 Harfli Kelimeler

Eyyam, Yayım,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Emay,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ayı, Cam, Cem, Mey, Yay, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ay, Ce, Em, Ey, Me, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.