EYLEMSİZLİK (TDK)

Eylemsiz olma durumu.

Eylemsizlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı E sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EYLEMSİZ Nedir?

Eylemi olmayan.

E E K L L M S Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Eylemsizlik,

9 Harfli Kelimeler

Kelimesiz, Yemliksiz,

8 Harfli Kelimeler

Eklemsiz, Eylemlik, Eylemsiz, İlikleme, Melezlik, Meyilsiz, Selimlik, Semizlik, Sezilmek, Yemeksiz, Yemlikli,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Eksilme, Elemsiz, Emeksiz, Emzikli, Eylemli, Eylemsi, Ezilmek, İkileme, İlkesel, İskemle, İslemek, İzlemek, Kesilme, Killeme, Lekesiz, Mesleki, Meyilli, Mezelik, Sekizli, Sezilme, Yemekli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Eliyle, Emekli, Eskime, Ezilme, İkilem, İlmiye, İskele, İsleme, İyelik, İzleme, Kelime, Keseli, Kilise, Lekeli, Leylek, Liseli, Melike, Meslek, Milsiz, Sekili, Seklem, Sezmek, Silkme, Silmek, Siymek, Yeleli, Yelmek, Yemlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eksiz, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Eylem, Ezmek, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İzlek, İzlem, Kelem, Keles, Kelle, Kelli, Kesel, Kesim, Kesme, Kilim, Kilis, Kiliz, Killi, Kilsi, Kimse, Lemis, Leyli, Melek, Meles,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Ezel, Ezik, Ezme, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Kimi, Leke, Lime, Lise, Meke, Meze, Misk, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kem, Kes, Kez, Kil, Kim, Ley, Lim, Mey, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Yek, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Ey, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.