EYLEMLİ (TDK)


1 . Eylem durumunda olan, amelî, fiilî.
2 . Kadrolu: "Eylemli doçent."- .

Eylemli kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMEL Nedir?


1 . Yapılan iş, edim, fiil.
2 . din b. (***) Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.
3 . mecaz İshal.

DOÇENT Nedir?

Üniversitelerde profesörden önceki aşamada bulunan öğretim üyesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

FİİL Nedir?


1 . İş, davranış.
2 . dil bilgisi Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

KADRO Nedir?


1 . Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi: "Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez."- F. R. Atay.
2 . Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge.
3 . Bu çizelgedeki yer: "Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi."- F. R. Atay.
4 . Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.
5 . Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip.

KADROLU Nedir?

Kadrosu olan, kadroya girmiş olan: "Kadrolu eleman."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E L L M Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eylemli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eliyle, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Eylem, Leyli, Meyil, Milel, Yelli, Yelme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, İlle, İlme, Lime, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Ley, Lim, Mey, Mil, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Ey, İl, İm, Le, Me, Mi, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.